Przewlekłe limfocytarne zapalenie mózgu odpowiadające na leczenie sterydami (CLIPPERS) – opis przypadku
1 Department of Neurology, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
2 Department of Neurology, District Hospital, Głogów, Poland
Adres do korespondencji: Dariusz Kotlęga, Oddział Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu, Głogowski Szpital Powiatowy, ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów, Poland, e-mail: dkotlega@poczta.onet.pl
Aktualn Neurol 2019, 19 (3), p. 145–148
DOI: 10.15557/AN.2019.0020
STRESZCZENIE

Przewlekłe limfocytarne zapalenie mózgu odpowiadające na leczenie sterydami (CLIPPERS) to nowa jednostka chorobowa ośrodkowego układu nerwowego na podłożu zapalnym. Rozpoznanie ustalane jest na podstawie obrazu klinicznego, radiologicznego i neuropatologicznego. Charakterystyczny oraz diagnostyczny objaw stanowi wydatna odpowiedź na leczenie sterydami. Prezentujemy opis przypadku pacjenta z prawdopodobnym zespołem CLIPPERS oraz informacjami dotyczącymi diagnostyki różnicowej i leczenia. U pacjenta wdrożone zostało przewlekłe leczenie immunosupresyjne w postaci sterydów oraz leku „oszczędzającego sterydy” (metotreksat), co skutkowało kliniczną i radiologiczną poprawą. Aktualnie brakuje wytycznych dotyczących leczenia z uwagi na ograniczoną liczbę przypadków tej jednostki chorobowej. Wiedza dotycząca omawianego schorzenia jest ważna dla neurologów oraz radiologów.

Słowa kluczowe: zapalenia pnia mózgu, CLIPPERS, przewlekłe limfocytarne zapalenie mózgu odpowiadające na leczenie sterydami, zapalenie mózgu, zapalenie naczyń