Powikłania urologiczne po udarze mózgu
1 Oddział Urologii, Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, Końskie, Polska
2 Oddział Neurologii, Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, Końskie, Polska
3 Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, Polska
Adres do korespondencji: Dr hab. n. med. Waldemar Brola, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce, tel.: +48 41 390 22 59, 601 313 415, e-mail: wbrola@wp.pl
Aktualn Neurol 2019, 19 (3), p. 125–131
DOI: 10.15557/AN.2019.0017
STRESZCZENIE

Powikłania urologiczne dotyczą 57–83% chorych we wczesnej fazie udaru mózgu. Najczęstszym powikłaniem jest nietrzymanie moczu, występujące u 40–60% osób z udarem, spośród których 25% nadal ma problemy po zakończeniu hospitalizacji, a 15% – po roku od udaru. Zaburzenia urologiczne mogą powodować wiele długotrwałych powikłań; najbardziej znaczące jest pogorszenie czynności nerek. Częstym następstwem dysfunkcji pęcherza są zakażenia dróg moczowych, stwierdzane u 2–44% pacjentów po udarze. Infekcje dróg moczowych istotnie pogarszają stan chorego, powodując wzrost temperatury ciała i uogólniony odczyn zapalny, co z kolei może wpływać na poszerzenie strefy niedokrwienia. Nietrzymanie moczu wiąże się ze wzrostem ryzyka uszkodzenia skóry i ryzyka upadków, spadkiem jakości życia i wolniejszym powrotem do zdrowia. Leczenie pacjentów z neurogenną dysfunkcją pęcherzowo-cewkową jest bardzo złożonym problemem, wymagającym wielospecjalistycznej współpracy. Bez leczenia podstawowych objawów neurologicznych i rehabilitacji nie można spodziewać się poprawy w zakresie funkcji pęcherza. Ponadto zaburzenia czynności pęcherza mogą być skutkiem niepożądanego działania leków stosowanych w leczeniu schorzeń neurologicznych. Ze względu na możliwość wystąpienia omawianych w artykule powikłań poudarowych cenna okazuje się współpraca neurologa z urologiem.

Słowa kluczowe: udar mózgu, pęcherz neurogenny, infekcja dróg moczowych, badanie urodynamiczne, leczenie