Co nowego w leczeniu ostrego udaru niedokrwiennego mózgu?
1 The Faculty of Medicine and Health Sciences, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
2 Department of Neurology and Stroke Unit, Holy Spirit Specialist Hospital in Sandomierz, Sandomierz, Poland
3 Department of Neurology, St. Lukas Specialist Hospital in Końskie, Końskie, Poland
4 Laboratory Diagnostics, Holy Spirit Specialist Hospital in Sandomierz, Sandomierz, Poland
5 Department of Neurology, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland
Adres do korespondencji: Prof. UJK, dr hab. n. med. Piotr Sobolewski, prof. nadzw., Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, IX Wieków Kielc 19, 25-217 Kielce; Sandomierski Ośrodek Neurologii z Oddziałem Neurologii i Oddziałem Udarowym, Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, tel.: +48 608 510 991, +48 15 833 06 50, faks: +48 15 833 05 93, e-mail: piotrsobolewski@poczta.onet.pl
Aktualn Neurol 2019, 19 (1), p. 8–12
DOI: 10.15557/AN.2019.0002
STRESZCZENIE

Udar mózgu jest poważnym wyzwaniem dla medycyny w XXI wieku. Pomimo nowoczesnej diagnostyki i rewolucyjnych metod leczenia nadal stanowi główną przyczynę trwałej niepełnosprawności i drugą przyczynę śmierci na świecie. Wyniki badań klinicznych z ostatnich lat doprowadziły do przełomu w leczeniu udaru mózgu. Na ich podstawie wiele towarzystw naukowych zaktualizowało wytyczne dotyczące postępowania w udarze. W pracy przedstawiono najważniejsze zmiany w wytycznych związane z opieką przedszpitalną, oceną stanu chorego w ostrym stanie, postępowaniem wewnątrzszpitalnym, leczeniem nieswoistym i swoistym za pomocą dożylnej trombolizy i terapii wewnątrznaczyniowych. Jako podstawa naukowa wykorzystane zostały najnowsze zalecenia towarzystw: American Heart Association/American Stroke Association, Canadian Stroke Consortium i Canadian Association of Emergency Physicians, European Stroke Organisation oraz Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Omówiono problemy związane z postępowaniem przed- i wewnątrzszpitalnym u pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym, w szczególności związane z dylematem, czy należy omijać podstawowy oddział udarowy w celu przetransportowania pacjenta do centrum kompleksowego leczenia udaru, oferującego trombektomię wewnątrznaczyniową, oraz kwestię skrócenia czasu od drzwi do igły u chorych poddawanych dożylnej trombolizie. Przedstawiono również zalecenia dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego i hiperglikemii w ostrej fazie udaru oraz wydłużenia okna czasowego dla dożylnej trombolizy i trombektomii wewnątrznaczyniowej.

Słowa kluczowe: udar mózgu niedokrwienny, ostra faza, najważniejsze zmiany w wytycznych