LOGO
pl en

Co nowego w leczeniu ostrego udaru niedokrwiennego mózgu?

Piotr Sobolewski1,2, Waldemar Brola1,3, Aleksandra Wach-Klink2, Tadeusz Frańczak-Prochowski4, Karol Paciura2, Grzegorz Kozera5
Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2019, 19 (1), p. 8–12
DOI: 10.15557/AN.2019.0002
Streszczenie

Udar mózgu jest poważnym wyzwaniem dla medycyny w XXI wieku. Pomimo nowoczesnej diagnostyki i rewolucyjnych metod leczenia nadal stanowi główną przyczynę trwałej niepełnosprawności i drugą przyczynę śmierci na świecie. Wyniki badań klinicznych z ostatnich lat doprowadziły do przełomu w leczeniu udaru mózgu. Na ich podstawie wiele towarzystw naukowych zaktualizowało wytyczne dotyczące postępowania w udarze. W pracy przedstawiono najważniejsze zmiany w wytycznych związane z opieką przedszpitalną, oceną stanu chorego w ostrym stanie, postępowaniem wewnątrzszpitalnym, leczeniem nieswoistym i swoistym za pomocą dożylnej trombolizy i terapii wewnątrznaczyniowych. Jako podstawa naukowa wykorzystane zostały najnowsze zalecenia towarzystw: American Heart Association/American Stroke Association, Canadian Stroke Consortium i Canadian Association of Emergency Physicians, European Stroke Organisation oraz Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Omówiono problemy związane z postępowaniem przed- i wewnątrzszpitalnym u pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym, w szczególności związane z dylematem, czy należy omijać podstawowy oddział udarowy w celu przetransportowania pacjenta do centrum kompleksowego leczenia udaru, oferującego trombektomię wewnątrznaczyniową, oraz kwestię skrócenia czasu od drzwi do igły u chorych poddawanych dożylnej trombolizie. Przedstawiono również zalecenia dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego i hiperglikemii w ostrej fazie udaru oraz wydłużenia okna czasowego dla dożylnej trombolizy i trombektomii wewnątrznaczyniowej.

Słowa kluczowe
udar mózgu niedokrwienny, ostra faza, najważniejsze zmiany w wytycznych