Trombektomia – nowa nadzieja w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu
Klinika Neurologii i Udarów Mózgu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM – Centralny Szpital Weteranów, Łódź, Polska
Adres do korespondencji: Magdalena Adamczyk-Hudzik, Klinika Neurologii i Udarów Mózgu, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, tel.: +48 784 026 229, e-mail: magda-adamczyk25@wp.pl
Aktualn Neurol 2018, 18 (3), p. 138–143
DOI: 10.15557/AN.2018.0019
STRESZCZENIE

Kilka lat temu pojawiły się pierwsze doniesienia z randomizowanych badań dotyczące pozytywnych wyników inwazyjnego leczenia udaru niedokrwiennego mózgu – trombektomii. Wykonuje się ją po udokumentowaniu zatoru, najczęściej w proksymalnym odcinku przedniego unaczynienia mózgu. Badania udowodniły także pozytywne wyniki udrażniania dystalnego odcinka tętnicy środkowej mózgu, tętnicy podstawnej, a nawet tętnic kręgowych. W analizach nie odnotowano różnic między trombektomią w przednim unaczynieniu a trombektomią w tylnym unaczynieniu mózgu. Istnieje konieczność rozwoju metod oraz dalszego dopasowywania narzędzi do przeprowadzania zabiegu w unaczynieniu tylnym. Obecnie okno czasowe to 6 godzin od początku objawów. Na skutek badań DEFUSE 3 i DAWN w ściśle wyselekcjonowanych przypadkach, po ocenie stosunku objętości zawału mózgu do penumbry, można wydłużyć ten czas do 16 godzin (zalecenie IA) lub do 24 godzin (zalecenie IIA). Istnieje wiele danych pozwalających porównać terapię łączoną – leczenie trombolityczne plus trombektomia – z samą trombektomią. Jedna z metaanaliz, obejmująca 13 badań, wskazuje, że terapia łączona przekłada się na lepsze wskaźniki funkcjonowania w skali Rankina, mniejszą śmiertelność, wyższy wskaźnik rekanalizacji i skrócony czas samego zabiegu. Inne publikacje sugerują wzrost prawdopodobieństwa powikłań krwotocznych i wydłużenie czasu do rozpoczęcia trombektomii przy leczeniu łączonym. Obecnie trwają szeroko zakrojone badania SWIFT DIRECT, porównujące te dwa sposoby terapii. Najczęstszymi powikłaniami trombektomii są powikłania krwotoczne – krwawienia wewnątrzczaszkowe i podpajęczynówkowe. Inne powikłania to pęknięcie naczynia, skurcz naczyń, wykrzepianie w innym miejscu, krwiak w okolicy pachwinowej, krwiak zaotrzewnowy czy tętniak rzekomy tętnicy udowej. Jednakże zabieg jest bezpieczny (niska częstość działań ubocznych) oraz daje możliwość skutecznego leczenia przyczynowego w przypadku udarów niedokrwiennych.

Słowa kluczowe: trombektomia mechaniczna, udar niedokrwienny mózgu, tromboliza