LOGO
pl en

2006, Vol 6, No 4


Ocena efektywności klinicznej interferonu β-1b oraz porównanie bezpośrednie interferonu β-1b z interferonem β-1a w leczeniu stwardnienia rozsianego
Halina Bartosik-Psujek, Zbigniew Stelmasiak, Wojciech Kozubski, Oskar Pankiewicz
Aktualn Neurol 2006, 6 (4), p. 224-231

SYMPOZJUM: ZESPOŁY CIEŚNI. Podstawy kliniczne zespołów cieśni
Dariusz J. Jaskólski
Aktualn Neurol 2006, 6 (4), p. 232-241

SYMPOZJUM: ZESPOŁY CIEŚNI. Patofizjologia zespołów cieśni
Marlena Hupało
Aktualn Neurol 2006, 6 (4), p. 242-245

SYMPOZJUM: ZESPOŁY CIEŚNI. Badania elektrofizjologiczne w zespołach cieśni
Marlena Hupało
Aktualn Neurol 2006, 6 (4), p. 246-258

SYMPOZJUM: ZESPOŁY CIEŚNI. Zespoły uwięźnięcia nerwów obwodowych w badaniach obrazowych
Piotr Kordek
Aktualn Neurol 2006, 6 (4), p. 259-266

SYMPOZJUM: ZESPOŁY CIEŚNI. Leczenie zespołów cieśni
Dariusz J. Jaskólski
Aktualn Neurol 2006, 6 (4), p. 267-276