Lista recenzentów w 2018 r.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Recenzentom, którzy w 2018 roku wspierali nasze pismo, dbając o jakość prac publikowanych w „Aktualnościach Neurologicznych” („Current Neurology”).

 • Monika Białecka
 • Waldemar Brola
 • Julia Buczek
 • Sławomir Budrewicz
 • Izabela Domitrz
 • Anna Drelich-Zbroja
 • Jacek Durmała
 • Dorota Dziewulska
 • Urszula Fiszer
 • Andrzej Głąbiński
 • Alicja Kalinowska-Łyszczarz
 • Maria Łukasik
 • Grzegorz Małek
 • Emilia Sitek
 • Tomasz Sobów
 • Ewa Małgorzata Szepietowska
 • Ernest Tyburski
 • Adam Wichniak