LOGO
PL

2022, Vol 22, No 1Fractal dimension of cerebellum in acute cerebellar infarction (magnetic resonance imaging study)
Nataliia Maryenko, Oleksandr Stepanenko
Aktualn Neurol 2022, 22 (1), p. 3–10
DOI: 10.15557/AN.2022.0001


Alteration in lipid profile in multiple sclerosis patients – a preliminary study
Agnieszka Damiza-Detmer, Igor Bednarski, Andrzej Głąbiński, Małgorzata Pawełczyk
Aktualn Neurol 2022, 22 (1), p. 11–16
DOI: 10.15557/AN.2022.0002


Psychogenic non-epileptic seizures in clinical practice
Magdalena Gugała-Iwaniuk, Anna Bochyńska, Halina Sienkiewicz-Jarosz
Aktualn Neurol 2022, 22 (1), p. 17–24
DOI: 10.15557/AN.2022.0003


Multiple sclerosis in women – selected epidemiological, clinical, therapeutic and maternal aspects
Małgorzata Rzepińska, Łukasz Rzepiński, Barbara Steinborn
Aktualn Neurol 2022, 22 (1), p. 25–31
DOI: 10.15557/AN.2022.0004


History review of spinal muscular atrophy
Aleksandra Bieniaszewska, Ewa Gajewska
Aktualn Neurol 2022, 22 (1), p. 32–38
DOI: 10.15557/AN.2022.0005


Fifteen-year experience with natalizumab in the treatment of multiple sclerosis – a description of 15 clinical cases
Monika Buchajewicz, Justyna Chojdak-Łukasiewicz, Anna Pokryszko-Dragan, Anna Jamroz-Wiśniewska, Konrad Rejdak, Katarzyna Kapica-Topczewska, Anna Karbicka, Katarzyna Kubicka-Bączyk, Monika Adamczyk-Sowa, Monika Marona, Marcin Wnuk, Amira Bryll, Tadeusz Popiela, Agnieszka Słowik, Adam Perenc, Przemysław Puz, Natalia Szejko, Monika Nojszewska, Aleksandra Podlecka-Piętowska, Beata Zakrzewska-Pniewska, Elżbieta Tokarz-Kupczyk, Agata Walczak, Anna Wojnarowska-Arendt, Katarzyna Zaręba, Maciej Maciejowski, Marcin Zedler, Alina Kułakowska
Aktualn Neurol 2022, 22 (1), p. 39–59
DOI: 10.15557/AN.2022.0006

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.