LOGO
PL

2021, Vol 21, No 3Emotional control and illness acceptance in patients with multiple sclerosis – preliminary findings
Magdalena Obrembska, Igor A. Bednarski, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2021, 21 (3), p. 124–130
DOI: 10.15557/AN.2021.0016


Treatment of multiple sclerosis during COVID-19 pandemic
Waldemar Brola, Krystian Kosno, Agnieszka Mitrosz
Aktualn Neurol 2021, 21 (3), p. 131–136
DOI: 10.15557/AN.2021.0017


Vaccination in multiple sclerosis patients during the COVID-19 pandemic
Waldemar Brola, Ewa Bielecka
Aktualn Neurol 2021, 21 (3), p. 137–142
DOI: 10.15557/AN.2021.0018


Diagnostic pitfalls in neuromyelitis optica spectrum disorders
Michalina Jasiak-Zatońska, Sławomir Michalak, Wojciech Kozubski, Alicja Kalinowska-Łyszczarz
Aktualn Neurol 2021, 21 (3), p. 143–154
DOI: 10.15557/AN.2021.0019


Evaluation of the efficacy of constraint-induced movement therapy combined with botulinum toxin injection in patients with cerebral palsy – a scoping review
Aleksandra Piętka, Julia Stochel, Martyna Galicka, Ewa A. Dudek, Natalia Szpalerska, Iwona Walecka, Jakub S. Gąsior
Aktualn Neurol 2021, 21 (3), p. 155–162
DOI: 10.15557/AN.2021.0020


Application of artificial intelligence and machine learning techniques in supporting the diagnosis and treatment of neurological diseases
Kinga Belowska-Bień, Bartosz Bień
Aktualn Neurol 2021, 21 (3), p. 163–172
DOI: 10.15557/AN.2021.0021


Takotsubo syndrome in status epilepticus –case report
Magdalena Konopko, Maciej Hyla, Szymon Owsiak, Halina Sienkiewicz-Jarosz
Aktualn Neurol 2021, 21 (3), p. 173–176
DOI: 10.15557/AN.2021.0022

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.