LOGO
PL

2020, Vol 20, No 2Lumbar puncture in patients on anticoagulants
Monika Białecka, Anna Machoy-Mokrzyńska, Anna Pierzchlińska
Aktualn Neurol 2020, 20 (2), p. 51–58
DOI: 10.15557/AN.2020.0007


Seizures in alcohol withdrawal syndrome
Magdalena Lasocka, Magdalena Konopko, Anna Basińska-Szafrańska, Artur Rogowski, Halina Sienkiewicz-Jarosz
Aktualn Neurol 2020, 20 (2), p. 59–65
DOI: 10.15557/AN.2020.0008


Wake-up stroke – diagnosis, management and treatment
Agnieszka Damiza-Detmer, Izabela Damiza, Małgorzata Pawełczyk
Aktualn Neurol 2020, 20 (2), p. 66–70
DOI: 10.15557/AN.2020.0009


Behavioural variant frontotemporal dementia – selected diagnostic dilemmas in neuropsychiatry
Marta Kuklińska, Emilia J. Sitek, Bogna Brockhuis, Anna Barczak, Beata Hintze, Ewa Narożańska
Aktualn Neurol 2020, 20 (2), p. 71–81
DOI: 10.15557/AN.2020.0010


Demyelinating or hereditary optic neuropathy? Comparison of selected disease entities
Iwona Rościszewska-Żukowska, Halina Bartosik-Psujek
Aktualn Neurol 2020, 20 (2), p. 82–87
DOI: 10.15557/AN.2020.0011


Pneumonia in patients with stroke: risk factors, identification of at-risk patients, and methods of prevention
Michał Turlakiewicz, Anna Piekarska
Aktualn Neurol 2020, 20 (2), p. 88–96
DOI: 10.15557/AN.2020.0012

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.