LOGO
PL

Multiple sclerosis and syringomyelia – a case report

Katarzyna Kapica-Topczewska1, Joanna Tarasiuk1, Piotr Szydlik2, Eugeniusz Tarasow3, Jan Kochanowicz1, Alina Kułakowska1
Affiliation and address for correspondence
Aktualn Neurol 2019, 19 (1), p. 45–48
DOI: 10.15557/AN.2019.0008
Abstract

Syringomyelia is associated with more than two-thirds of Chiari malformation type I cases, and rarely with intramedullary neoplasm or post-traumatic cavitations. Some authors assume that syringomyelia, sometimes observed in patients with multiple sclerosis, is more likely to be a consequence of inflammatory-demyelinating pathology of the spinal cord. We describe a case of a 23-year-old patient who was diagnosed with multiple sclerosis according to the McDonald criteria with syringomyelia and Chiari malformation type I. It to be a very rare case of co-occurrence of syringomyelia and multiple sclerosis as two separate unrelated independent diseases.

Keywords
multiple sclerosis, syringomyelia, Chiari malformation

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.