LOGO
PL

2018, Vol 18, No 4Arachnoid cyst of lateral fissure: an old problem revisited. Suggestion of a novel approach based on own material
Paweł Daszkiewicz, Zuzanna Daszkiewicz, Piotr Daszkiewicz, Tomasz Wojtas
Aktualn Neurol 2018, 18 (4), p. 159–164
DOI: 10.15557/AN.2018.0022


Neurological complications in systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis
Agnieszka Damiza-Detmer, Marta Milewska-Jędrzejczak, Małgorzata Pawełczyk, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2018, 18 (4), p. 165–170
DOI: 10.15557/AN.2018.0023


Systematic review of the literature on metabolic changes after aneurysmal subarachnoid haemorrhage
Ernest J. Bobeff, Karol Wiśniewski, Michał Piotrowski, Małgorzata Bukowiecka-Matusiak, Lucyna A. Woźniak, Dariusz J. Jaskólski
Aktualn Neurol 2018, 18 (4), p. 171–176
DOI: 10.15557/AN.2018.0024


Fourth ventricle epidermoid cyst – a case report
Maciej Bryl, Bogdan Czapiga, Marta Koźba-Gosztyła, Agnieszka Hałoń
Aktualn Neurol 2018, 18 (4), p. 177–182
DOI: 10.15557/AN.2018.0025


Hereditary neuropathy with liability to pressure palsy – epidemiology and diagnosis
Dominik Siutka, Katarzyna Bonek, Małgorzata Fudala, Waldemar Brola
Aktualn Neurol 2018, 18 (4), p. 183–186
DOI: 10.15557/AN.2018.0026


Smith–Magenis syndrome – a case study
Łucja Cyranek
Aktualn Neurol 2018, 18 (4), p. 187–191
DOI: 10.15557/AN.2018.0027

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.