LOGO
PL

2017, Vol 17, No 4Intestinal microbiota and nutrients as determinants of nervous system function. Part I. Gastrointestinal microbiota
Karolina Skonieczna-Żydecka, Igor Łoniewski, Dominika Maciejewska, Wojciech Marlicz
Aktualn Neurol 2017, 17 (4), p. 181–188
DOI: 10.15557/AN.2017.0020


Inadequate nutritional status in patients with Alzheimer’s disease
Anna Łucka, Radosław Magierski
Aktualn Neurol 2017, 17 (4), p. 190–197
DOI: 10.15557/AN.2017.0021


Nutrition in Parkinson’s disease
Agnieszka Gorzkowska
Aktualn Neurol 2017, 17 (4), p. 199–207
DOI: 10.15557/AN.2017.0022


Dysphagia due to brain stroke – diagnostic and therapeutic guidelines
Tatiana Lewicka, Ewa Krzystanek
Aktualn Neurol 2017, 17 (4), p. 208–212
DOI: 10.15557/AN.2017.0023


Ketogenic diet for epilepsy
Karol Jastrzębski
Aktualn Neurol 2017, 17 (4), p. 214–219
DOI: 10.15557/AN.2017.0024


Once again on the treatment of nociceptive pain – is it worth to combine diclofenac with B vitamins?
Monika Białecka
Aktualn Neurol 2017, 17 (4), p. 221–226
DOI: 10.15557/AN.2017.0025


The effect of a training programme stimulating language functions on Alzheimer-type dementia and maintenance of language skills
Andrzej Potemkowski, Marta Wąsik, Marcin Ratajczak
Aktualn Neurol 2017, 17 (4), p. 227–244
DOI: 10.15557/AN.2017.0026

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.