LOGO
PL

2017, Vol 17, No 1Primary progressive multiple sclerosis in the Polish population
Waldemar Brola, Piotr Sobolewski, Stanisław Flaga, Małgorzata Fudala, Andrzej Potemkowski
Aktualn Neurol 2017, 17 (1), p. 5–14
DOI: 10.15557/AN.2017.0001


The effects of aerobic training on the functional status, quality of life, the level of fatigue and disability in patients with multiple sclerosis – a preliminary report
Marta Niwald, Justyna Redlicka, Elżbieta Miller
Aktualn Neurol 2017, 17 (1), p. 15–22
DOI: 10.15557/AN.2017.0002


The role of female sex hormones in multiple sclerosis and its animal models
Kaja Śmietanka, Bartosz Bielecki
Aktualn Neurol 2017, 17 (1), p. 23–33
DOI: 10.15557/AN.2017.0003


A qualitative analysis of the ACE-III profi le in the diff erential diagnosis of dementia syndromes
Emilia J. Sitek, Anna Barczak, Magdalena Senderecka
Aktualn Neurol 2017, 17 (1), p. 34–41
DOI: 10.15557/AN.2017.0004


Liponerv – new possibilities for helping patients with mild cognitive impairment
Bernard Dżumaga
Aktualn Neurol 2017, 17 (1), p. 42–48
DOI: 10.15557/AN.2017.0005


Autoimmune anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis – current state of knowledge overview based on the clinical case
Rafał Wójtowicz, Magdalena Krawiec, Piotr Orlicz
Aktualn Neurol 2017, 17 (1), p. 49–54
DOI: 10.15557/AN.2017.0006

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.