LOGO
PL

2015, Vol 15, No 4Intracranial haemorrhage in the course of ischaemic stroke in patients receiving IV thrombolytic therapy – a study of 141 patients from Gliwice and its vicinity. An attempt to determine risk factors based on authors’ own experience
Witold Opiełka, Tomasz Garstka
Aktualn Neurol 2015, 15 (4), p. 170–186
DOI: 10.15557/AN.2015.0023


Sudden neurological states encountered in the line of work of Emergency Medical Service in Rybnik
Dawid Rumak, Leszek Stefański
Aktualn Neurol 2015, 15 (4), p. 187–191
DOI: 10.15557/AN.2015.0024


Knowledge, attitude and practice regarding people with epilepsy among nurses
Ghaydaa A. Shehata, Zienab Abd El-Lateef, Hala M. Ghanem, Marrwa A. El-Masry
Aktualn Neurol 2015, 15 (4), p. 192–198
DOI: 10.15557/AN.2015.0025


Multiple sclerosis and epilepsy – the complex relationship
Aleksandra Waszczuk, Konrad Rejdak
Aktualn Neurol 2015, 15 (4), p. 199–204
DOI: 10.15557/AN.2015.0026


Selected aspects of the impact of functional asymmetry of the cerebral hemispheres on the cognitive and emotional functioning of the human being
Magdalena Sabiniewicz, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2015, 15 (4), p. 205–209
DOI: 10.15557/AN.2015.0027


Depression diagnosis in patients with Parkinson’s disease using various diagnostic tools
Krzysztof Pękala, Monika Ponichtera-Kasprzykowska, Tomasz Sobów
Aktualn Neurol 2015, 15 (4), p. 210–216
DOI: 10.15557/AN.2015.0028


Cerebral venous sinus thrombosis. Case report
Marina Baszkiewicz
Aktualn Neurol 2015, 15 (4), p. 217–221
DOI: 10.15557/AN.2015.0029

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.