LOGO
PL

2014, Vol 14, No 2Examination of the application of quantitative analysis of CT brain images in ischaemic stroke and brain tumour detection – preliminary test
Beata Chrześcijanek, Antonina Młynarczyk-Kochanowska, Michał Strzelecki, Andrzej Klimek, Maciej Rachalewski
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (2), p. 89–95
DOI: 10.15557/AN.2014.0009


Cerebral abscess
Dariusz J. Jaskólski
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (2), p. 96–106
DOI: 10.15557/AN.2014.0010


Spinal epidural empyema
Dariusz J. Jaskólski
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (2), p. 107–111
DOI: 10.15557/AN.2014.0011


Intracranial empyemas
Dariusz J. Jaskólski
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (2), p. 112–116
DOI: 10.15557/AN.2014.0012


Current model of immunopathogenesis of multiple sclerosis – new therapeutic options
Halina Bartosik-Psujek
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (2), p. 117–123
DOI: 10.15557/AN.2014.0013


Plasma tumour necrosis factor alpha (TNF-α) as a potential marker of multiple sclerosis – preliminary study
Magdalena Justyna Kacperska, Karol Jastrzębski, Bartłomiej Tomasik, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (2), p. 124–133
DOI: 10.15557/AN.2014.0014


Recurrent facial nerve paralysis – case report
Małgorzata Figlus, Małgorzata Pawełczyk, Magdalena Justyna Kacperska, Sylwia Janiak, Karol Jastrzębski
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (2), p. 134–139
DOI: 10.15557/AN.2014.0015


Freezing of gait rehabilitation in Parkinson’s disease
Barbara Skalska-Dulińska, Borys Witkiewicz, Iwona Ptasznik
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (2), p. 140–148
DOI: 10.15557/AN.2014.0016

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.