LOGO
PL

2013, Vol 13, No 3Mental disorder in systemic lupus erythematosus
Anna Bogaczewicz, Tomasz Sobów, Jarosław Bogaczewicz, Jakub Ząbek, Przemysław Bieńkowski, Jan Kowalski, Ewa Robak, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Woźniacka
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (3), p. 168–178


Rare intramedullary localization of epidermoid cyst – case report
Maciej Kolasa, Paweł Kolasa, Dorota Jesionek-Kupnicka, Radzisław Kordek
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (3), p. 179–182


Zonisamide – not only antiepileptic drug
Agata Krupa, Ewa Zwierzyńska, Bogusława Pietrzak
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (3), p. 183–188


Application of mobilization technique during subacromial impingement syndrome therapy
Maciej Zarzycki, Katarzyna Zarzycka, Marcin Domżalski, Paweł Kolasa
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (3), p. 189–194


Creutzfeldt-Jakob disease − diagnostic methods
Marianna Makowska
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (3), p. 195–200


Clinical aspects of prion diseases
Richard Knight
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (3), p. 201–207


Detection of prion protein in body fluids: new perspectives in Creutzfeldt-Jakob disease diagnostics
Ewa Golańska, Paweł P. Liberski
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (3), p. 208–216


Kuru, the first prion disease: a travel back in time from Papua New Guinea to Neanderthals extinction
Paweł P. Liberski
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (3), p. 217–229


Amyloids and prionoids – is there a time to be afraid?
Paweł P. Liberski
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (3), p. 230–239

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.