LOGO
PL

2013, Vol 13, No 2Topiramate – review of selected papers
Andrzej Klimek
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (2), p. 88–95


Pharmacogenetic determinants of drug resistance in epilepsy
Alicja Kozera-Kępniak, Karol Jastrzębski, Andrzej Klimek
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (2), p. 96–102


Challenges for treatment of dementia in Alzheimer’s disease
Tomasz Gabryelewicz, Monika Mandecka
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (2), p. 103–108


The role of selected risk factors in the aetiology and the course of Alzheimer’s disease
Robert Dudkowiak, Anna Gryglas, Andrzej Poniewierka, Elżbieta Poniewierka
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (2), p. 109–118


The genetic causes of mental retardation, which the neurologist may encounter in everyday practice
Karol Jastrzębski, Magdalena Justyna Kacperska, Tadeusz Pietras, Maciej Radek
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (2), p. 119–129


December insolation and ultraviolet B radiation are associated with multiple sclerosis mortality in Poland
Wojciech Cendrowski
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (2), p. 130–135


Implementation of computer programs in neuropsychological rehabilitation of cognitive impairment in SM patients
Ernest Tyburski, Monika Mak, Karolina Korwin-Piotrowska, Andrzej Potemkowski, Ewa Stencelewicz
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (2), p. 136–144


The attempts to use stem cells in the therapy of selected disorders of the nervous system.
Magdalena Justyna Kacperska, Dominika Książek-Winiarek, Karol Jastrzębski, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (2), p. 145–156

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.