LOGO
PL

2012, Vol 12, No 2Clinical and molecular studies in meningiomas
Dariusz J. Jaskólski
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (2), p. 74-103


Histologic features and MIB-1/Ki67 indices in atypical meningiomas (GII WHO)
Mateusz Józefowicz, Wielisław Papierz
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (2), p. 104-128

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.