LOGO
PL

2011, Vol 11, No 1Cognitive function disorders in cerebellum stroke versus crossed diaschisis – case report
Ewa Bartczak, Elżbieta Marcinowicz, Jan Kochanowski
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (1), p. 18-22


Creutzfeldt-Jakob disease and its subtypes
Beata Sikorska
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (1), p. 29-37


14-3-3 protein in diagnostics of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease
Ewa Golańska, Paweł P. Liberski
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (1), p. 38-43


Variant Creutzfeldt-Jakob disease: an update
James W. Ironside
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (1), p. 44-48


Gerstmann-Sträussler-Scheinker disease
Paweł P. Liberski
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (1), p. 49-63


DNA oxidative damage in Alzheimer’s and Creutzfeldt-Jakob disease
Sylwia M. Grešner, Paweł P. Liberski
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (1), p. 64-67


Current opinions of pathogenesis and treatment of fatigue syndrome in multiple sclerosis
Waldemar Brola, Małgorzata Fudala
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (1), p. 23-28


Disorders of the balance system and hearing organ as symptoms of systemic diseases
Hanna Zielińska-Bliźniewska, Jarosław Miłoński, Agnieszka Mazurek, Joanna Michalska, Marzena Bielińska, Jurek Olszewski
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (1), p. 13-17

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.