LOGO
PL

2010, Vol 10, No 1Clinical picture of cervical myelopathy
Andrzej Klimek
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (1), p. 12-18


Comparative analysis of caloric nystagmus test results obtained using the method of ENG and VNG in healthy subjects
Renata Pepaś, Piotr Pietkiewicz, Jurek Olszewski
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (1), p. 51-54


Neurological complications coexisting with renal failure
Maria Łukasik
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (1), p. 42-50


Free radicals, selenium and epilepsy in children
Janusz Wendorff, Dorota Sokołowska
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (1), p. 37-41


Value of homocysteine concentration in epilepsy patients
Karina Kierkus-Dłużyńska, Andrzej Klimek
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (1), p. 31-36


Etiology and risk factors of stroke attack in patients treated in the Department of Neurology Medical University in Bialystok
Anna Syta-Krzyżanowska, Monika Chorąży, Wiesław Drozdowski
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (1), p. 26-30


Indications for surgical treatment in acute stroke
Waldemar Brola, Małgorzata Fudala
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (1), p. 19-25


Coexistence of neurofibromatosis type 1 and optic chiasm glioma – case report
Joanna Tarasiuk, Alina Kułakowska,Wiesław Drozdowski
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (1), p. 55-59

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.