LOGO
PL

2009, Vol 9, No 4Rehabilitation in multiple sclerosis – the challenge in present medicine
Jarosław Pasek, Józef Opara, Tomasz Pasek, Agnieszka Manierak-Pasek, Aleksander Sieroń
AKTUALN NEUROL 2009, 9 (4), p. 272-276


Fatigue syndrome, depression and cognitive dysfunction – basic factors changing quality of life of patients with multiple sclerosis
Witold Palasik
AKTUALN NEUROL 2009, 9 (4), p. 267-271


Psychiatric disorders in multiple sclerosis
Antoni Florkowski, Henryk Chmielewski, Piotr Gałecki
AKTUALN NEUROL 2009, 9 (4), p. 264-266


Apolipoprotein E and multiple sclerosis
Mieczysław Wender, Justyna Biernacka-Łukanty
AKTUALN NEUROL 2009, 9 (4), p. 260-263


Multiple sclerosis in children and adolescents
Karolina Kupczyk, Barbara Steinborn
AKTUALN NEUROL 2009, 9 (4), p. 253-259


Differential diagnosis of multiple sclerosis
Karina Kierkus-Dłużyńska, Justyna Rokicka, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2009, 9 (4), p. 247-252


Neuropathology of multiple sclerosis – facts and controversies
Mieczysław Wender
AKTUALN NEUROL 2009, 9 (4), p. 240-246


Experimental models of multiple sclerosis
Izabela Jatczak, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2009, 9 (4), p. 231-239

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.