LOGO
PL

2008, Vol 8, No 2Active and passive immunization strategies as treatments of Alzheimer’s disease
Tomasz Sobów
Aktualn Neurol 2008, 8 (2), p. 77-83


Adiponectin and leptin in ischemic stroke
Marta Pyzik, Agnieszka Karp-Majewska
Aktualn Neurol 2008, 8 (2), p. 84-89


Migraine variants
Adam Stępień
Aktualn Neurol 2008, 8 (2), p. 95-100


Molecular basis of neuronal migration disorders
Janusz Wendorff
Aktualn Neurol 2008, 8 (2), p. 101-105


Giant cerebral aneurysms in children
Tomasz Kropiwnicki, Marek Kazanek, Lech Polis, Krzysztof Zakrzewski
Aktualn Neurol 2008, 8 (2), p. 90-94


Episodic ataxia type 2 – case report
Kinga Matusiak-Smura, Weronika Kiedrzyńska, Jarosław Oborzyński, Andrzej Klimek
Aktualn Neurol 2008, 8 (2), p. 106-108

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.