LOGO
PL

2007, Vol 7, No 3Epilepsy as a problem of the elderly
Andrzej Klimek
Aktualn Neurol 2007, 7 (3), p. 141-147


SYMPOSIUM: KURU: 50 YEARS. Kuru: 50 years later
Paweł P. Liberski
Aktualn Neurol 2007, 7 (3), p. 148-157


SYMPOSIUM: KURU: 50 YEARS. Transmissible spongiform encephalopathies or prion diseases – update 2007
Paweł P. Liberski, Jolanta Bratosiewicz-Wąsik, Herbert Budka, James W. Ironside, Beata Sikorska
Aktualn Neurol 2007, 7 (3), p. 158-187


SYMPOSIUM: KURU: 50 YEARS. The role of PrPc protein in process of neural differentiation in vitro and neurogenesis
Monika Witusik, Paweł P. Liberski
Aktualn Neurol 2007, 7 (3), p. 188-194


Natalizumab: a new way of multiple sclerosis therapy
Marcin Jałosiński, Izabela Jatczak, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2007, 7 (3), p. 195-201


Diabetic neuropathy in children and adult with type I diabetes – diagnosis and management
Joanna Stańczyk
Aktualn Neurol 2007, 7 (3), p. 202-209

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.