LOGO
PL

2007, Vol 7, No 1Drug treatment of moving disorders and neuropsychiatric symptoms accompanying Huntington’s disease: a systematic review
Tomasz Sobów, Jarosław Sławek
Aktualn Neurol 2007, 7 (1), p. 10-18


SYMPOSIUM: ELECTROCONVULSIVE THERAPY. Electroconvulsive therapy
Danuta Palińska, Iwona Kłoszewska
Aktualn Neurol 2007, 7 (1), p. 19-24


SYMPOSIUM: ELECTROCONVULSIVE THERAPY. Consciousness impairment after electroconvulsive therapy
Danuta Palińska
Aktualn Neurol 2007, 7 (1), p. 25-31


SYMPOSIUM: ELECTROCONVULSIVE THERAPY. Applications of transcranial magnetic stimulation in psychiatry
Radosław Magierski, Iwona Kłoszewska
Aktualn Neurol 2007, 7 (1), p. 32-39


Analysis of qualification of patients with Parkinson’s disease for surgical treatment
Magdalena Tomczyk, Ewa Betscher
Aktualn Neurol 2007, 7 (1), p. 40-44


Brain natriuretic peptide and ischemic stroke
Marta Pyzik, Rafał Gawor
Aktualn Neurol 2007, 7 (1), p. 45-48


Subependymal giant cell astrocytoma in the course of tuberous sclerosis – case report
Karol Jastrzębski, Jarosław Zagórski, Małgorzata Salamon, Wielisław Papierz, Andrzej Klimek
Aktualn Neurol 2007, 7 (1), p. 49-54


Single demyelinating lesion in the cervical spine due to dystonic and athetoid hands movements
J. Oborzyński, E. Sztamska, K. Kierkus-Dłużyńska, J. Chrząstek, A. Klimek
Aktualn Neurol 2007, 7 (1), p. 55-58


Description of case of 51-year-old woman with Arnold-Chiari disorder
Piotr Bogucki
Aktualn Neurol 2007, 7 (1), p. 59-62

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.