LOGO
PL

2006, Vol 6, No 2P300 potential as a diagnostic factor of central nervous system changes in subjects addicted to alcohol
Monika Przybyła, Andrzej Klimek, Henryk Chmielewski, Bogdan Błaszczyk, Beata Kaczorowska
Aktualn Neurol 2006, 6 (2), p. 78-87


SYMPOSIUM: DEMENTIAS. Alzheimer’s disease as preventable illness: a risk factors based approach
Tomasz Sobów
Aktualn Neurol 2006, 6 (2), p. 88-94


SYMPOSIUM: DEMENTIAS. Immunological aspects of Alzheimer’s disease
Marcin Wojtera, Iwona Kłoszewska, Tomasz Sobów, Paweł P. Liberski
Aktualn Neurol 2006, 6 (2), p. 108-115


SYMPOSIUM: DEMENTIAS. Dementia with Lewy bodies – current diagnostic criteria and treatment
Radosław Magierski, Iwona Kłoszewska, Tomasz Sobów
Aktualn Neurol 2006, 6 (2), p. 116-123


Can nucleoside and nucleotide precursors become future successful anti-epileptic drugs?
Marek Cieślak, Michał Komoszyński
Aktualn Neurol 2006, 6 (2), p. 124-130


Slight manifestation of dissection of carotid arteries case report
Agnieszka Karp-Majewska, Bożena Adamkiewicz, Andrzej Klimek
Aktualn Neurol 2006, 6 (2), p. 131-135


Arteriovenous malformation (AVM) with transverse myelitis symptoms – case report
Barbara Kściuk, Edyta Matusik, Andrzej Wajgt, Bronisława Bober
Aktualn Neurol 2006, 6 (2), p. 136-140

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.