LOGO
PL

2005, Vol 5, No 3Metachromatic leukodystrophy (MLD). Description of case with late form of disease
Beata Wyrwas-Meckier, Sławomir Borowiecki
Aktualn Neurol 2005, 3 (5), p. 213-218


Successful treatment of drug-resistant status epilepticus – a case report
Róża Ślusarczyk, Krystyna Pierzchała, Jolanta Biernawska, Iwona Mańka, Hanna Misiołek
Aktualn Neurol 2005, 3 (5), p. 209-212


Status epilepticus. Clinical characteristics and management
Iwona Mańka, Krystyna Pierzchała
Aktualn Neurol 2005, 3 (5), p. 200-208


Homocysteine as a risk factor of vascular damage
Andrzej Klimek, Bożena Adamkiewicz
Aktualn Neurol 2005, 3 (5), p. 194-199


Stroke – secondary prevention
Danuta Ryglewicz
Aktualn Neurol 2005, 3 (5), p. 189-193


Congophilic angiopathies
Paweł P. Liberski
Aktualn Neurol 2005, 3 (5), p. 183-188


Loss of heterozygosity in paediatric embryonal brain tumours
Magdalena Zakrzewska, Paweł P. Liberski
Aktualn Neurol 2005, 3 (5), p. 171-182

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.