LOGO
pl en

2021, Vol 21, No 2


Rozpoznawanie otępienia i postępowanie z pacjentami – rekomendacje
Anna Barczak, Tomasz Gabryelewicz
Aktualn Neurol 2021, 21 (2), p. 65–75
DOI: 10.15557/AN.2021.0008

Modelowa ścieżka opieki nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym w Polsce – zadania na przyszłość
Małgorzata Gałązka-Sobotka, Jakub Gierczyński, Jerzy Gryglewicz, Konrad Rejdak, Jarosław Sławek, Agnieszka Słowik, Monika Adamczyk-Sowa, Alina Kułakowska, Malina Wieczorek, Halina Bartosik-Psujek
Aktualn Neurol 2021, 21 (2), p. 76–85
DOI: 10.15557/AN.2021.0009

Analiza biegu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – przegląd zakresu literatury
Marta Pielak, Diana Pałasz, Magdalena Szmulkowska, Agata Pałka, Jakub S. Gąsior
Aktualn Neurol 2021, 21 (2), p. 86–92
DOI: 10.15557/AN.2021.0010

Wpływ poudarowych zaburzeń poznawczych na zdolność kierowania pojazdem
Agata Rost, Emilia J. Sitek, Adam Tarnowski
Aktualn Neurol 2021, 21 (2), p. 93–101
DOI: 10.15557/AN.2021.0011

Magnetostymulacja w leczeniu neuralgii popółpaścowej – opis przypadku
Jarosław Pasek, Joanna Gmyrek, Grzegorz Cieślar
Aktualn Neurol 2021, 21 (2), p. 102–106
DOI: 10.15557/AN.2021.0012

Wnikliwa obserwacja pacjenta i badanie elektroencefalograficzne mogą odegrać istotną rolę w rozpoznawaniu chorób rzadkich. Prezentacja przypadku choroby Creutzfeldta–Jakoba
Małgorzata Wiszniewska, Andrzelika Domagalska
Aktualn Neurol 2021, 21 (2), p. 107–110
DOI: 10.15557/AN.2021.0013

Stosowanie leku adukanumab przynosi klinicznie istotną korzyść związaną z obniżeniem poziomu amyloidu
Jeffrey Cummings, Paul Aisen, Cynthia Lemere, Alireza Atri, Marwan Sabbagh, Stephen Salloway
Aktualn Neurol 2021, 21 (2), p. 111–114
DOI: 10.15557/AN.2021.0014

NEURODIEM – neurologia każdego dnia
Waldemar Brola
Aktualn Neurol 2021, 21 (2), p. 115–116
DOI: 10.15557/AN.2021.0015