LOGO
pl en

Stwardnienie rozsiane i syringomielia – opis przypadku

Katarzyna Kapica-Topczewska1, Joanna Tarasiuk1, Piotr Szydlik2, Eugeniusz Tarasow3, Jan Kochanowicz1, Alina Kułakowska1
Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2019, 19 (1), p. 45–48
DOI: 10.15557/AN.2019.0008
Streszczenie

Jamistość rdzenia polega na nieprawidłowym poszerzeniu kanału centralnego rdzenia kręgowego i jest związana w ponad 2/3 przypadków z zespołem Arnolda–Chiariego typu I, rzadziej z guzem wewnątrzrdzeniowym lub przebytym urazem – jako jego powikłanie. Według niektórych autorów rzadko występujące jamy syryngomieliczne obserwowane u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym są następstwem zmian demielinizacyjnych w rdzeniu kręgowym. W pracy przedstawiamy przypadek 23-letniego pacjenta z rozpoznanym zgodnie z kryteriami McDonalda stwardnieniem rozsianym oraz jamistością rdzenia kręgowego i zespołem Arnolda–Chiariego typu I. Opisywany przypadek potwierdza, iż w rzadkich przypadkach stwardnienie rozsiane może współwystępować z jamistością rdzenia kręgowego jako dwie oddzielne, niezwiązane ze sobą jednostki chorobowe.

Słowa kluczowe
stwardnienie rozsiane, jamistość rdzenia, zespół Arnolda–Chiariego typu I