Porażenie poprzeczne wiotkie lub wywołana organofosforanem opóźniona polineuropatia prowadząca do wczesnego porażenia poprzecznego spastycznego. Opis przypadku

Department of Neurology, MS Ramaiah Medical College & Hospital, Bangalore-560054, Karnataka, India
Correspondence: Dr. Rohan R. Mahale, Department of Neurology, MS Ramaiah Medical College & Hospital, Bangalore-560054, Karnataka, India, tel.: 091-80-40503125, 091-80-40503189, e-mail: rohanmahale83@gmail.com

Aktualn Neurol 2015, 15 (2), p. 96–98
DOI: 10.15557/AN.2015.0014
STRESZCZENIE

Instektycydy fosforoorganiczne znajdują zastosowanie na całym świecie jako środki zwalczania szkodników. Z uwagi na ich łatwą dostępność często sięgają po nie samobójcy, szczególnie w krajach rozwijających się. W niniejszej publikacji przedstawiono przypadek mężczyzny w średnim wieku, u którego wskutek ostrego zatrucia związkami organofosforanowymi doszło do przełomu cholinergicznego – pacjenta trzeba było podłączyć do respiratora. W ciągu tygodnia nastąpiło porażenie poprzeczne wiotkie kończyn dolnych z arefleksją, jednak z zachowaniem czucia. Dwa tygodnie później w obu kończynach wystąpiła spastyczność z nadwrażliwością odruchową. Omawiany w niniejszej pracy przypadek stanowi opis mielopatii w związku z opóźnioną polineuropatią wywołaną organofosforanem.

Słowa kluczowe: organofosforany, zatrucie, wiotkie, spastyczne, porażenie poprzeczne, polineuropatia