Informacja dla reklamodawców

Informacja o czasopiśmie

„Aktualności Neurologiczne” („Current Neurology”) są recenzowanym międzynarodowym czasopismem naukowym, publikującym prace oryginalne, w tym metaanalizy, poglądowe i kazuistyczne stanowiące istotny wkład w rozwój neurologii.
„Aktualności Neurologiczne” („Current Neurology”) publikują też aktualne informacje o pracach towarzystw medycznych, w tym rekomendacje (guidelines) i uzgodnienia (consensus statements), a także komentarze redakcyjne – dotyczące konkretnych artykułów, doniesienia i materiały z kongresów międzynarodowych, listy do redakcji, informacje o nowych produktach medycznych, streszczenia i omówienia artykułów publikowanych w innych czasopismach naukowych, przeglądy książek i innych publikacji.

Częstotliwość ukazywania się
Kwartalnik.

Język
Czasopismo jest publikowane w dwóch językach – polskim i angielskim.

Czasopismo jest indeksowane w bazach:
EMBASE
Emerging Sources Citation Index
Google Scholar
Index Copernicus
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Polish Scientific Journals Database
Polskiej Bibliografii Lekarskiej

Nakład
2000 egzemplarzy.

Dystrybucja
Prenumerata, zjazdy, konferencje, wszelkie imprezy związane z tematyką kwartalnika.

Od kiedy się ukazuje
Pierwszy numer został opublikowany w połowie 2001 r.

Format
A4.

Średnia liczba stron
60–70 stron.

Dodatkowe wydania
Oprócz regularnych numerów wydawane są numery okolicznościowe, będące wydaniami z okazji sympozjów.

Cennik reklam
II okładka – 4000 zł
III okładka – 4000 zł
IV okładka – 5000 zł
Reklama wewnątrz – 4000 zł
Artykuł sponsorowany – 3500 zł
Wrzutka A5 (maksymalnie 4 strony) – 3000 zł
Wrzutka A4 (maksymalnie 4 strony) – 4000 zł
Banderola (dla nakładu 2000 egz.) – 3000 zł
Pagina – 2000 zł
Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%.

Koszt rocznej prenumeraty dla przedstawicieli/lekarzy:
1 egz. – 80 zł
1–100 egz. – 70 zł
powyżej 100 egz. – cena do negocjacji

Kontakt
Elżbieta Tkaczyk-Iwanicka – 501 507 011
E-mail: elzbieta.tkaczyk@medical.pl